Hôm nay

Tháng 7 năm 2016

31

Chủ nhật

Học vấn là tài sản vô hình của đàn ông, dung mạo là tài sản hữu hình của đàn bà.

Ngày Tháng Năm

1

Quý Mùi

1

Nhâm Dần

2012

Nhâm Thìn