Hôm nay

Tháng 12 năm 2016

8

Thứ 5

Hâm mộ là sự đau khổ khi nhìn thấy người khác có thứ chúng ta muốn; ganh tị là sự đau khổ khi chúng ta nhìn thấy thứ chúng ta có, người khác cũng có.

Ngày Tháng Năm

1

Quý Mùi

1

Nhâm Dần

2012

Nhâm Thìn