Hôm nay

Tháng 8 năm 2016

25

Thứ 5

Đời người chính là ý chí kết bạn với tuổi trẻ, trí tuệ và tuổi già đi chung.

Ngày Tháng Năm

1

Quý Mùi

1

Nhâm Dần

2012

Nhâm Thìn