Hôm nay

Tháng 9 năm 2014

23

Thứ 3

Không yêu vợ con là nuôi trong nhà một con sư tử cái và ấp một tổ chim đau buồn.

Ngày Tháng Năm

1

Quý Mùi

1

Nhâm Dần

2012

Nhâm Thìn