Hôm nay

Tháng 7 năm 2014

26

Thứ 7

Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương.

Ngày Tháng Năm

1

Quý Mùi

1

Nhâm Dần

2012

Nhâm Thìn