Hôm nay

Tháng 8 năm 2014

1

Thứ 6

Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.

Ngày Tháng Năm

1

Quý Mùi

1

Nhâm Dần

2012

Nhâm Thìn