Hôm nay

Tháng 10 năm 2014

31

Thứ 6

Người nào đam mê sa hoa vật dụng thường là kẻ có tinh thần nghèo nàn và suy nhược.

Ngày Tháng Năm

1

Quý Mùi

1

Nhâm Dần

2012

Nhâm Thìn