Hôm nay

Tháng 10 năm 2015

9

Thứ 6

Lý tưởng là suối nguồn của lịch sử, cái nôi của trí tuệ, cờ chiến của xung phong, kiếm sắc để chặt gai.

Ngày Tháng Năm

1

Quý Mùi

1

Nhâm Dần

2012

Nhâm Thìn