Hôm nay

Tháng 10 năm 2014

25

Thứ 7

Trong cuộc đời có 2 mục tiêu: một là theo đuổi lý tưởng, hai là thực hiện lý tưởng, hưởng thụ thành quả. Chỉ có người sáng suốt mới đạt được mục tiêu thứ 2.

Ngày Tháng Năm

1

Quý Mùi

1

Nhâm Dần

2012

Nhâm Thìn