Hôm nay

Tháng 12 năm 2014

19

Thứ 6

Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao.

Ngày Tháng Năm

1

Quý Mùi

1

Nhâm Dần

2012

Nhâm Thìn